Celami statutowymi Fundacji Człowiek i Pies jest działalność charytatywna i edukacyjna, w zakresie:

 - opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym, okrutnie traktowanym, 

 - ochrony i praw zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem psów, 

 - etologii, behawioryzmu psów, 

 - zdrowia zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem psów, 

 - prawa weterynaryjnego, 

 - wiedzy weterynaryjnej,

 uwzględniająca w szczególności:

-  ochronę i promocję zdrowia zwierząt,

-  humanitarną ochronę zwierząt, 

-  promocję i popularyzację adopcji bezdomnych psów,

-  popularyzację aktywności fizycznej z psem, 

-  popularyzację monodyscyplin sportowych uprawianych z psem,

-  pomoc psom bezdomnym, w potrzebie,

-  prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej dotyczącej behawioryzmu, etologii i zdrowia psów, oraz w zakresie znajomości i wymagań ras psów, 

-  pomoc społeczną i działalność charytatywną wspierającą edukację, adopcje bezdomnych psów, 

-  wspieranie działań wolontariatu.

Kategoria: